Her finner du informasjon om pilotprosjektet "Utsira + Røvær", og delprosjektene "Øy søker barn, foreldre ingen hindring" og "Bulyst". Prosjektperioden varer fra september 2007  til september 2010. 

Prosjektleder Røvær: Elin Thorsen - sluttet 1.september 2010
tlf.nr. 92 09 61 07
prosjekt@rovar.no 

Vikarierende prosjektkoordinator BULYST Utsira: Maren Klovning Hansen
maren.klovning.hansen@utsira.kommune.no
mikroblogg for Bulyst

Regjeringen ønsker å gjøre en spesiell innsats rettet mot utsatte kommuner og lokalsamfunn, blant annet gjennom en satsing fra 2006-2009 for utvikling av småsamfunn.

Småsamfunnssatingen har særlig fokus på:

gode tjenester og velferdstilbud
attraktive lokalsamfunn
næringsutvikling

Les mer om regjeringens satsing på småsamfunn.

Egne sider om levende og attraktive lokalsamfunn

Spennende senter med nyeste informasjon om stedsutvikling : distriktssenteret.no

Utsira har "siralappen" - les den på nettet