Rutetidene fra 1. mai finner du i vedlegget på høyre side.

Ringeruter/sinalanløp i ruteplanen bestilles på
telefon 915 75 653 (felles for begge båtene).

Røværfjord AS kan reservere plass for grupper.
Plassbestilling for grupper skal skje til
telefon 993 69 517 (daglig leder) eller
på mail:
post@rovarfjord.no
Båtene tar ikke imot slike bestillinger.

Viktige endringer i ruteplanen

Røværfjord skal på sitt årlige verkstedopphold fra mandag 3. mars. Verkstedoppholdet forventes å ta 10-12 dager. Røværfjord går ut av ruten søndag 2. mars kl. 16.00. Røværskyss vil trafikkere alle ruter fra søndag kl. 16.00 og fram til Røværfjord er tilbake.
Fra mandag 17. mars vil Røværfjord trafikkere Utsira ruten i forbindelse med MF Utsira sitt verkstedopphold. Det er forventet å ta 10-14 dager. Røværfjord kan etter avtale med kontoret på telefon 993 69 517 frakte større gods til/fra Røvær og Feøy samt gå via Røvær/Feøy hvis store grupper skal ut/inn. Røværskyss vil trafikkere alle ruter mens Røværfjord er i Utsira ruten.

Bestilte turer som ikke blir brukt av bestiller må gi beskjed om dette til skipper på båten. Bestillingsturer er markert med (parentes).

Røværfjord og Røværskyss veksler på å gå i ruta Haugesund - Feøy - Røvær.
 

Røværfjord tlf. 915 40 756 
Røværskyss tlf. 974 08 140


Overfartstider for begge båtene:
Røvær- Haugesund ca. 25 minutter.
Feøy-Haugesund ca. 20 minutter.
Røvær-Feøy-Haugsund ca. 45 minutter.

Egne ruter for offentlige helligdager

Rederiet forbeholder seg retten til å endre på ruter og båtbytte ved behov.

Du kan registrere deg for å få beskjed på sms ved evt. innstilling av ruter. Send en sms om dette til daglig leder på tlf. 993 69 517. 

Kontakt Rederiet Røværfjord på e-post:  post@rovarfjord.no

Informasjon fra  Kolumbus