Rutebåten

Ruter fra 1. september 2016 til 31. august 2017

Rute_1.9.16-31

Røværfjord AS er nord-Rogalands største transportør innen persontransport med hurtiggående passasjerfartøy med en årlig omsetning på 20 mill. – og 12 ansatte. Det er dette selskapet som trafikkerer ruten mellom Røvær, Feøy og Haugesund.