Rutebåten

Ruter fra 1. september 2017 til 31. desember 2017

Rute fra 1.9.2017 - 31.12.2018-kopi

Røværfjord AS er nord-Rogalands største transportør innen persontransport med hurtiggående passasjerfartøy med en årlig omsetning på 20 mill. – og 12 ansatte. Det er dette selskapet som trafikkerer ruten mellom Røvær, Feøy og Haugesund.