Om rutene

Ringeruter/signalanløp i ruteplanen bestilles
på telefon 915 75 653
(felles for begge båtene).

Røværfjord AS kan reservere plass for grupper.
Plassbestilling for grupper skal skje til telefon 993 69 517 (daglig leder) eller på mail: post@rovarfjord.no
Båtene tar ikke imot slike bestillinger.

Bestilte turer som ikke blir brukt av bestiller må
gi beskjed om dette til skipper på båten. Bestillingsturer er markert med (parentes).

Røværfjord og Røværskyss veksler på å gå i ruta
Haugesund – Feøy – Røvær.

Røværfjord tlf. 915 40 756
Røværskyss tlf. 974 08 140

Overfartstider for begge båtene:
Røvær- Haugesund ca. 25 minutter.
Feøy-Haugesund ca. 20 minutter.
Røvær-Feøy-Haugsund ca. 45 minutter.

Egne ruter for offentlige helligdager

Rederiet forbeholder seg retten til å endre på ruter og båtbytte ved behov.

Du kan registrere deg for å få beskjed på sms ved evt. innstilling av ruter. Send en sms om dette til daglig leder på tlf. 993 69 517.

Kontakt Rederiet Røværfjord på e-post: post@rovarfjord.no

Informasjon fra Kolumbus